Waarom betalen hotels nu voor de hotelclassificatie?

Tot 1 januari 2015 betaalde u jaarlijks de wettelijke heffing aan het bedrijfschap horeca en catering. Deze bestond uit een basisheffing, een loonsomheffing en een bestemmingsheffing. Door opheffing van het bedrijfschap is deze heffing komen te vervallen. Daarvan bekostigde het bedrijfschap de activiteiten voor de hotelclassificatie.

Die activiteiten heeft Hotelsterren overgenomen sinds 1 januari 2015. Daar hebben we een nieuwe organisatie voor opgezet die kennis heeft van de Europese classificatiesystemen, die zorg draagt voor overleg met de Europese organisatie en KHN, voor het uitvoeren van de bezoeken, enquĂȘtes en het administreren van deelnemers. We publiceren sinds 1 januari 2015 uw gegevens op onze website en naar derden. Onze inkomsten staan onder toezicht van Koninklijke Horeca Nederland. De kosten zijn voor de meeste hotels gelijk of lager dan in het verleden.