Waar is het factuurbedrag van het lidmaatschap op gebaseerd?

Het factuurbedrag is gebaseerd op het aantal bedden dat uw hotel biedt en een eventueel lidmaatschap van Koninklijke Horeca Nederland. Leden van KHN genieten een ledenkorting. De lidmaatschapsbedragen vindt u op ons tarievenoverzicht voor het kalenderjaar 2019.