De receptie van het hotel is ook verantwoordelijk voor de zakelijke gasten. Is dit voldoende voor het criterium ‘ondersteuningscentrum’?

Nee, hier moet een apart kantoor voor zijn met de daarvoor aangestelde medewerkers.